ZBIRANJE STAREGA PAPIRJA

Zbiranje starega papirja ima v Sloveniji med vsemi odpadki najdaljšo tradicijo. Pomembno je, da se tradicija zbiranja ohrani, ker s tem krepimo okoljsko zavest ljudi o pomembnosti ločenega zbiranja odpadkov. Z zbiranjem starega papirja lahko vsakdo pripomore k ohranjanju okolja. Tako pomagamo varovati naravo in hkrati tudi zbiramo denar za delovanje društva.

Zbiranje starega papirja nam daje tudi priložnost, da rešimo drevesa. Drevesa so mnogo več kot material za papir. So pljuča našega planeta in vsega živega. Ena tona starega papirja prihrani v naravi 16 odraslih dreves.

Kroženje papirja (vir: https://www.dinos.si/slo/ekologija)

Zbran star papir (časopis, revije, letaki, pisarniški papir) lahko odpeljete na Dinos- kontakti in lokacije, kjer poveste, da ga oddajate za Društvo Mavrica izzivov. V kolikor te možnosti nimate, kontaktirajte nas na št. 069 652 832 (pon – pet od 17.00 do 20.00) ali info@mavricaizzivov.si in bomo ponj prišli sami.