TIA

Tia je 13 letno dekle s prirojeno nevrološko boleznijo. Je težko gibalno ovirana, ima motnjo v duševnem razvoju in ne govori. Z nadomestno in dopolnilno komunikacijo smo se srečali relativno zgodaj, ko je bila stara 3 leta, pri prvem sprejemu na URI Soča. Pod vodstvom logopedinje ge. Mihaele Vovk smo naredili prve korake na poti komunikaciji. Do tedaj smo ugibali in zadovoljevali Tiine potrebe, kot smo mislili, da je prav. Ga. Vovk nam je pokazala stikala in igrače na stikala. Tia je potrebovala kar nekaj časa, da je povezala pritisk na stikalo z delovanjem igrače. Ko je to obvladala, smo ji stikalo povezali z zvoncem. Ko je pritisnila stikalo, je pozvonila in tako nas je poklicala. Kasneje smo ji dodali smo še drugo stikalo in se učili uporabe računalnika prek enostavnih igric. Ko je pritisnila stikalo se je na ekranu nekaj zgodilo. Z dvema stikaloma smo potem počasi prišli do JA/NE. Ko je obvladala izbiranje, in odgovarjanje z JA/NE, smo začeli uvajati simbole. Kmalu smo ji naredili prvo komunikacijsko mapo. Na začetku je imela sistem urejen tako, da je s komunikacijo zadovoljevala svoje želje. Na računalniku pa smo se učili skeniranja, kar pomeni, da je z enim stikalom šla naprej, z drugim pa je potrjevala svojo izbiro.

Sedaj ima Tia že bolj kompleksen sistem, s katerim ne zadovoljuje samo svojih želja, ampak lahko tudi komentira, pozdravi, odgovarja na vprašanja, sprašuje. Ker se lahko pogovarja, komunicira, ji ni potrebno sitnarit, jokat oz kako drugače vzbujat pozornosti. Trenutno za komunikacijo uporablja komunikator Tobii dynavox i-12+ s programom Speaking dynamically in stikali (ki ga je pred 1 letom dobila na URI Soča, predpisala ga je logopedinja Barbara Korošec) ter komunikacijsko knjigo, odvisno od situacije.

NDK pri otroku kot je Tia je dolgotrajen proces, ki mora biti zelo skrbno individulano načrtovan. Pomembno je, da vsi, ki so vključeni v ta proces točno vedo kaj je potrebno narediti in kako je potrebno reagirati v vsaki situaciji. Če to ni usklajeno se otrok ne more naučiti, kaj mora narediti za uspešno komunikacijo. Vse, kar smo počeli, smo delali pod vodstvom ge.Vovk na rednih obravnavah. Pri obravnavah sem bila ves čas zraven in sem spremljala način dela ter smo se dogovorjali kako naprej. Ta proces ne bi bil uspešen brez ustreznega strokovnega vodenja ge. Vovk, ki nam je bila vedno pripravljena pomagati pri reševanju konkretnih težav.

Alenka Lekšan

NAZAJ