OSEBNA ASISTENCA

Ko otrok dopolni 18 let, staršu poteče upravičenost do nadomestila za izgubljen dohodek in ima 2 možnosti: postane družinski pomočnik ali asistent.

Družinski pomočnik:

Je finančno manj ugodna možnost.

Asistent:

Za začetek si dobro preberite zakon o OA:

Za dodatna konkretna vprašanja so vam na voljo na ministrstvu – za OA je kontakt ga. Dular, finančni del ima čez ga. Špela Kolar.

Postopek urejanja invalidnine in OA:

Najmanj pol leta preden je otrok star 18 let (oz želite uveljavljati OA) obisk CSDja, odvisno od izpostave, oddelek osebne asistence (OA), kjer vam razložijo postopek (katere papirje je potrebno pridobiti, …)

  • invalidnina- ZPIZ- izvid psihiatra, odločba o usmerjanju, kopije izvidov vseh specialistov, ki vodijo otroka- mlajše od 3h mesecev (nevrolog, fiziater, ortoped, gastrolog, …) Vse te papirje mora osebni zdravnik otroka, skupaj z izpolnjenim obrazcem za invalidnino, poslati na CSD. Ta potem pošlje dokumentacijo na ZPIZ (lahko tudi sami odnesete na CSD izpostavo).
  • okvirno 1 mesec traja, da iz ZPIZ-a pošljejo dokumentacijo, vam in CSD izpostavi. CSD jo potem avtomatsko sam pošlje na ZPIZ.

Bolj ko ste vztrajni in sitni, hitreje se stvari uredijo. Predlagamo, da večkrat pokličete na CSD in ZPIZ in vprašate kaj se dogaja s papirji.

  • čez cel postopek urejanja OA vodi CSD. Izpolnjeno vlogo najprej pošljejo na Skupnost centrov za socialno delo Ljubljana (skupno za celotno Slovenijo tel. št. 08 2022 400, kjer določijo  kdaj pošljejo ocenjevalca za ure, ki pripadajo otroku. So zelo slabo odzivni in jim je potrebno res vztrajno sitnariti. Potrebno jih je opozoriti, da celoten postopek od sprejema vloge do prejema odločbe ne sme trajati več kot 60 dni.
  • ocenjevalci pridejo na dom, izpolnijo obrazec in ocenijo otroka, koliko ur OA potrebuje. V 5ih dnevih morajo potem izdati odločbo o številu upravičenih ur do OA.

  • odločbo dobite na dom in en izvod tudi CSD. Vkolikor se z urami strinjate, lahko na CSDju že podpišete odločbo. V nasprotnem imate možnost pritožbe. Če podpišete, da se ne boste pritožili, vam odločba velja že isti dan, drugače pa v 15ih dneh (kot je pritožbeni rok). Z odločbo dobite vrednotnico, s to vrednotnico greste na društva, ki izvajajo OA (seznam je na spletni strani) ali odprete svoj s.p. (v primeru, da boste otrokov asistent sam).

S.P. :

dobro si preberite zakon o delovnih razmerjih

  • odprete ga na AJPESu, kjer vam nudijo tudi vse informacije o samem s.p.
  • zavedati se je potrebno, da je na začetku potrebno imeti finance
  • ko je s.p. odprt in odobren, morate vložiti vlogo za pridobitev statusa izvajalca osebne asistence in za vpis v register izvajalcev osebne asistence na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (to traja okvirno 1 mesec)
  • ko dobite odločbo z ministrstva… ste uraden izvajalec OA

Če povzamemo: postopek je dolgotrajen, ne čakajte na odločbe, ampak bodite vztrajni in sprašujte, pokličite, in si tako skrajšajte čakanje! Z vztrajnim sitnarjenjem se postopek lahko uredi v približno 5ih tednih.