O NAS

Društvo Mavrica izzivov je ustanovljeno z namenom pomagati osebam z dodatnimi potrebami (dodatnimi in ne posebnimi, saj imamo posebne potrebe vsi ljudje), predvsem osebam z motnjami v razvoju, invalidom, starejšim, osebam, ki se spopadajo z različnimi bolezenskimi stanji, in njihovim družinskim članom ter prispevati k izboljšanju kvalitete življenja teh oseb. Sedež društva je sicer v Ljubljani, vendar delujemo na območju celotne Slovenije. Naše dejavnosti so usmerjene predvsem na področje kvalitetnega preživljanja prostega časa družin otrok z dodatnimi potrebami, ter nudenje opore staršem otrok z dodatnimi potrebami.

Delamo tudi na ozaveščanju javnosti in smo aktivni na področju urejanja problematike oseb z dodatnimi potrebami. Kljub neštetim oviram in omejitvam so življenja naših družin in otrok polna veselja, sreče in smeha. Ne glede na naše dodatne potrebe lahko počnemo marsikaj in odkrivamo brezmejne možnosti in skrite talente.

KONTAKT

CILJI DRUŠTVA:

  • zmanjševanje socialne izključenosti, izboljšanje socialnega položaja in kakovosti življenja oseb z dodatnimi potrebami
  • seznanjanje družbe s problematiko in raznolikostjo ljudi z dodatnimi potrebami, njihovimi življenjskimi slogi, potrebami in neenakostmi
  • skrb za zmanjševanje neenakosti, dvig zavesti in kulture, destigmatizacijo ter odpravo predsodkov, ki se nanašajo na osebe z dodatnimi potrebami
  • posredovanje napotkov in pomoč pri uveljavljanju zdravstvenih in socialnih pravic
  • izmenjevanje izkušenj in spodbujanje medsebojne pomoči pri obvladovanju težav
  • organiziranje dejavnosti za izboljšanje psihofizičnega in zdravstvenega stanja
  • sodelovanje in povezovanje s sorodnimi organizacijami