NEŽA SE POGOVARJA DRUGAČE

V okviru projekta Pogovarjamo se drugače je izšla knjiga z naslovom Neža se pogovarja drugače. Avtorica knjige je skozi zgodbo želela bliže predstaviti, da obstajajo tudi takšni otroci, ki se ne zmorejo normalno sporazumevati, ampak se lahko sporazumevajo na drugačne oz. njim prilagojene načine.

Potrebno je, da so tudi takšni otroci sprejeti in jim dovolijo, da se vključijo v javno življenje na njim prilagojen način.

Če ne govorimo,

 to še ne pomeni,

 da ne razumemo,

 ne slišimo, ne vidimo,

 ne opazujemo in

ne sledimo dogajanju,

 ampak le,

da se  sporazumevamo na drugačen način.

Spletna verzija knjige:

Naročila tiskane knjige in vse dodatne informacije: info@mavricaizzivov.si.