DEJAVNOSTI

V društvu za člane organiziramo letovanja, druženja, izlete, delavnice ter športne dejavnosti .