Zahvala

Trenutni časi so za naše družine posebno zahtevni. Da bi lahko vsaj malo začutile brezskrbnost, toplino in veselje prihajajočih praznikov, smo jih presenetili z darili, pri katerih so nam pomagala podjetja: Spar Slovenija, Aleja, Matik, Papirnica Vevče, Herba Slovenica, Violeta, Tosama, Teta Frida, Cha in Hofer. Iskrena hvala!

Dobrota je naš notranji glasnik in svetovalec. Kolikor poslušamo njen nasvet, toliko imamo notranjega miru in sreče. (Anton Trstenjak)

3. december, mednarodni dan invalidov ter oseb s posebnimi potrebami

Mednarodni dan invalidov in oseb s posebnimi potrebami je leta 1992 razglasila Generalna skupščina Združenih narodov z namenom ozaveščanja o problematiki invalidnosti in spodbude k prizadevanjem za izboljšanje statusa invalidov.

Letošnja tema dneva je: Building Back Better: toward a disability-inclusive, accessible and sustainable post COVID-19 World, Zgradimo boljšo prihodnost: invalidom vključujoč, dostopen in trajnosten svet po COVIDu-19.

Ukrepi in posledice epidemije COVID-19 povzročajo osebam s posebnimi potrebami in njihovim družinam veliko nevšečnosti in skrbi. V društvu Mavrica izzivov se trudimo izboljšati razmere za družine oseb s posebnimi potrebami in smo se že večkrat obrnili na pristojne, pisali dopise, žal pa nismo dobili nobenih konkretnih pojasnil. Želimo si le, da bi se pristojni pripravili tudi na segment družbe oseb s posebnimi potrebami in uredil stvari tako, da bi zmanjšali stisko ljudem, ki se že na vsakodnevni bazi soočajo s premnogimi ovirami. Tudi osebe s posebnimi potrebami in njihove družine so pomemben del družbe in si zaslužijo primerno obravnavo in spoštljiv odnos, ter predvsem konkretne rešitve za njihove probleme, ki so nastali zaradi epidemije COVID-19. Naši otroci, mladostniki, odrasli si to zaslužijo.

Poslanica ministra Janeza Ciglerja Kralja ob 3. decembru, mednarodnem dnevu invalidov