UKREPI IN POSLEDICE EPIDEMIJE POVZROČAJO NEVŠEČNOSTI IN SKRBI DRUŽINAM OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI

31.5. se je končala Covid epidemija in življenje naj bi postopoma prešlo v normalne tire. Ampak, kot kažejo trenutne razmere, ne za osebe s posebnimi potrebami in njihove družine. Stresna situacija zaradi neživljenjskih ukrepov se samo še nadaljuje kljub razglašenemu koncu epidemije.  Država je na te osebe in družine pozabila med samo epidemijo in z izjemo redkih posameznikov, ki so se odzvali pozivom po pomoči, so te še vedno pozabljene. Problematično je, da ni jasnih in enotnih navodil in usmeritev, kako ravnati v takšnih primerih in družinam z osebami s posebnimi potrebami omogočiti »normalno« življenje v kriznih časih. Poudariti je potrebno tudi to, da ne sodijo vse osebe s posebnimi potrebami v rizično skupino. Prav tako se nobena strokovna služba (CSD ali podobni) ni vprašala, kako je z osebami s posebnimi potrebami v času epidemije in v kakšnih situacijah so se znašli (še posebej  ko gre  za otroke).

Situacija je neprijetna in še vedno neurejena na področju zagotavljanja zdravstvenih storitev in izobraževanja, prehajanje meja (odhajanje v tujino na samoplačniško zdravljenje, rehabilitacijo)  in organizacija dobrodelnih prireditev (nad 500 oz 50 ljudi), ki so nekaterim edini finančni vir pri zagotavljanju samoplačniških terapij otroku s posebnimi potrebami. Ko smo že pri samoplačniških terapijah naj omenimo, da trenutno redno obratujejo le-te, torej s tem nujno sovpadajo tudi finance, ki pa jih v tem času skoraj ni moč zbirati, redne terapije preko ZZZS napotnice se namreč še vedno v mnogo primerih ne izvajajo kot je bilo rečeno, da se bodo. Samoplačniki torej nekako rešujejo vse tisto, kar bi morale terapije javnega zdravstva.

Zdravstvene ustanove

Nekateri zdravstveni domovi  in ostale ustanove, kjer poteka delo z osebami s posebnimi potrebami tudi sedaj, še vedno ne izvajajo vseh storitev in  zaradi  strogih pogojev ne morejo uporabljati npr. senzornih sob in pripomočkov potrebnih za delo. Kljub Covid epidemiji, bi morale imeti osebe s posebnimi potrebami možnost vseh specialističnih pregledov (nevrolog, fiziater, psihiater,…) in ostalih storitev, ki jih krije ZZZS, tudi uporabo senzornih sob in vseh potrebnih pripomočkov.

Stroka sama priporoča redne obravnave, vendar pa z upoštevanjem vseh ukrepov, to v praksi ni mogoče, ker ustanove nimajo dovolj prostorskih, niti kadrovskih kapacitet. Ker se ti ukrepi sproščajo zelo postopoma in počasi, bo potrebno razmišljati tudi o dolgoročnih rešitvah, saj javno zdravstvo, že prej ni uspelo pokrivati vseh potreb teh oseb, sedaj pa še v toliko manjši meri. Kot možna rešitev situacije je lahko tudi vključitev zasebnikov s koncesijami.

Ob tesnih fizičnih stikih je potrebno uporabljati obrazne maske, na vseh terapijah (fizioterapija, …) in to je za nekatere osebe s posebnimi potrebami, ki imajo že v osnovi težave z dihanjem, nehumano ker jim dihanje še dodatno oteži, da o vdihavanju svojega lastnega izdihanega zraku – ogljikovega dioksida, ne govorimo. Nekateri zato raje ostajajo doma in si s tem škodo delajo drugje (na področjih kjer ima oseba težave in bi potrebovala terapije). Poleg tega maska marsikateremu otroku predstavlja travmo, saj jih medicinski pripomočki nekako spremljajo od rojstva dalje, ko bi pravzaprav morali biti v toplem objemu doma, daleč stran od bolnic.

Prepoved prireditev

Prepoved prireditev bo pustila posledice tudi družinam oseb s posebnimi potrebami, ki so na tak način do sedaj lahko mesece in leta zbirali donacije, v večini primerov so to tudi edina finančna sredstva za zdravljenje, plačilo terapij in pripomočkov. Zaradi prihajajoče gospodarske krize, je realno pričakovati zelo velik upad vseh donacij in te družine, bodo sedaj z velikimi težavami zbrale sredstva potrebna za zdravljenje, rehabilitacijo oseb s posebnimi potrebami ali pa sploh ne.

Tujina, prehajanje meja

Še vedno ni sistemsko urejeno prehajanje meja s tujino, sploh izven EU. Tem družinam, bi bilo nujno omogočiti nemotene preglede, posege in terapije v tujini ter nemoteno in varno prehajanje državnih meja v tujino in vračanje nazaj domov, brez obvez glede karantene.

Zaključek

Zaradi vse zgoraj omenjene problematike, zato pozivamo k odpravi vseh »nenujnih« ukrepov, da se stanje v državi vrne v stanje pred Covid epidemijo, da lahko te družine nazaj zadihajo in polno zaživijo normalno življenje.

V primeru morebitne ponovitve karantene, bi želeli, da se na osebe s posebnimi potrebami gleda celostno. Ustanove naj s strani stroke dobijo bolj enotna in življenjska navodila ter usmeritve, da se ne bodo spet ponovile težave,  problematika iz 1. vala in neenotno delovanje v obdobju epidemije.