ATAAC

ATAAC je konferenca o napredni tehnologiji za osebe s posebnimi potrebami. Letos je potekala že četrtič. Poleg poslušanja predavanj, imajo udeleženci konference možnost ogleda razstave in preizkus različnih pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami, s poudarkom na najnovejših tehnologijah. Vsak dan konference so tudi različne delavnice. Na voljo je »igrišče«, ki prinaša veliko dejavnosti in iger, kjer je prikazana uporaba tehnologije v praksi, sveže ideje za delo z otroki s posebnimi potrebami.

Organizacijam in institucijam se ponuja odlično priložnost za predstavitev dela, navezovanje stikov in povezovanje z drugimi institucijami, ki razvijajo metode NDK, s predstavitvijo plakatov.

3.dan je bil namenjen družinam otrok s posebnimi potrebami.

Jennifer Buxton: Otroci s kompleksnimi komunikacijskimi potrebami: ocena dostopanja tehnologiji v zgodnji mladosti

Gibalno ovirani otroci potrebujejo drugačen pristop, saj je potrebno izhajati iz njihovih gibalnih vzorcev, zmožnosti.

En največjih izzivov NDK je poiskati zanesljiv funkcionalni gibalni odziva za neposreden dostop do namerne komunikacije.

Da bi nekaj naredili, si moramo najprej zamisliti, kaj naj naredimo (zamisel), nato načrtujemo, kako bomo to izvedli (motorična organizacija ali načrtovanje gibanja), pravilno izvesti gibanje (izvedba) in nato razmišljati o povratnih informacijah, da lahko svoje gibanje prilagodimo v prihodnosti (povratne informacije in prilagajanje).

Načrtovanje gibanja – kako otrok načrtuje in izvaja gibanje, samo po sebi ni enostavno! Gre za celoten sistem, ki otroku omogoča, da se preko svojih čutil odzove na informacije, ki jih dobi iz okolja, izbere ustrezen odziv in prilagodi svoj odziv, da bi dosegel želeno gibanje. To ni veščina, ampak postopek, ki je potreben za razvoj veščine.

 1. faza: naučiti posameznika, da z uporabo stikala lahko vpliva na svoje okolje. To dosežemo s povezovanjem njihove »akcije« z zaznavno »reakcijo« (npr. sunki vetra iz ventilatorja)
 2. faza: posameznik se nauči pritisniti stikalo v točno določenem času in dosledno
 3. faza: jih uči, da se morajo odzvati v ustreznem časovnem okviru
 4. faza: zadnji korak vključuje učenje smiselne uporabe stikala, izbiranje in komunikacija

Dostopanje do tehnologije se za vsakega posameznika določi individualno, na podlagi njegovih fizičnih in kognitivnih sposobnosti. Do tehnologije lahko posameznik dostopa na različne načine (npr: pogled- računalnik, krmilna palica- električni voziček). Najprej se preizkušajo bolj naravne, neposredne in kognitivno pregledne možnosti dostopa, npr. uporaba roke za izbiro predmeta, usmerjanje neposredno z glavo s pomočjo »head-stick«, s pogledom. Za direkten dostop za računalnik se lahko uporabi tudi: keyguards, stylus, joystick, integrated power wheelchair controls, head control, eye gaze. Za indirekten dostop pa različna stikala, različnih oblik in jih tudi sprožimo lahko z različnimi deli telesa (rokami, palcem, glavo, kolenom, nogo, usti). Otrok, ki stikalo uporablja funkcionalno, mora imeti za to dobre motorične sposobnosti. Stikalo mora sprožiti (in izpustiti/se odmakniti) namenoma.

Stopnje uporabe stikala:

1.stopnja: vzrok in posledica

Razvijanje vzroka in posledice pomeni pomagati otroku razumeti, da je sposoben vplivati in nadzirati svoje neposredno okolje; da lahko njegovo dejanje povzroči odzive  drugih ljudi ali predmetov okoli njega. Vzrok in posledica ni nekaj, kar bi se lahko neposredno učili, ampak otroci razumevanje razvijajo tako, da ga doživljajo v različnih kontekstih.(Ian Bean, Switch Progression, Senict Software)

2.stopnja: skeniranje brez napak

Izbiranje, kjer so vse izbire prave, omogočajo otrokom nove izkušnje in priložnost za učenje in vajo. Ni nepravilnih odgovorov ali zaželenih izbir.

3.stopnja: skeniranje s pomočjo

Otrok potrebuje pomoč pri aktivnosti. Pomagamo tako, da odvzamemo neko zahtevo (npr. izberemo temo). Take vrste aktivnost omogoča uspešno izpostavljenost naprednejšim konceptom. Otrok mora imeti višje kognitivne in jezikovne sposobnosti.

4.stopnja: samostojno skeniranje

Otrok  aktivno sodeluje, inicira in usmerja. Potrebuje zelo malo pomoči (ali sploh nič) druge osebe (logopeda, učitelja, starša).

Stavek »pritisni stikalo« je navodilo za fizično dejanje, kot recimo dvigni roko. Končni cilj učenja stikal ni spodbuditi fizično gibanje, ampak učiti otroke, da lahko stikalo uporabljajo kot orodje za samostojno vplivanje na svoje okolje ali s komunikacijo spreminjanje dejanj drugih v njihovem okolju.

Ne postavljajte stikala na mesto, ki spodbuja nehotene/ neprimerne vzorce gibanja.

Za uporabnika stikala mora namestitev stikala podpirati zaporedje VKLOP-IZKLOP-POČITEK.

Stikalo naj bo čim manjše, nižje, da ljudje najprej opazijo otroka, ne stikalo!

Preverite vsa mesta, za postavitev stikala!

Otrok bo s stikalom imel možnost za sodelovanje v raziskovalni igri, vzročno-posledičnih dejavnostih, predakademskih dejavnostih, izbiranju nalog in komunikaciji.

Otrok potrebuje dosleden dostop do priporočenih sredstev za NDK, opreme in strategij. Učenje uporabe NDK sistema zahteva čas, ponavljanje in okolje, ki spodbuja zaupanja in nenehno interakcijo z dostopnimi tehnologijami.

Več informacij: Boston Children’s Hospital

Beata Batorowicz: Socijalna vključenost in prosti čas otrok s posebnimi potrebami s pomočjo NDK

Kaj je pomembno za starše?

 • da drugi razumejo njihove otroke, se z njimi neposredno pogovarjajo in cenijo njihove sposobnosti in spretnosti
 • možnosti biti s sovrstniki
 • izkušnje izven šole in doma
 • podpora staršem, da so lahko starši

Kaj je pomembno za otroke, mladostnike?

 • imeti izbiro
 • igranje z vrstniki
 • pripadnost in samoučinkovitost
 • podporni odnosi, prijateljstva

Tako ljudje kot tudi okolje se spreminjajo, ko se otrok aktivno pogaja o svojem položaju. Vsakodnevne dejavnosti in kraji so dejavniki, za otrokov razvoj in zdravje. Otroci morajo imeti pri vsem aktivno vlogo.

Več informacij: Queen’s University Kingston

Hofer, Marušić: Igranje igric na računalniku za osebe s posebnimi potrebami

Lifetool je center za NDK v Avstriji, g.Hofer je generalni direktor LIFEtool, ki se ukvarja z raziskavami, razvojem in svetovanjem predvsem na področju računalniško podprtega komuniciranja. David je v LIFEtool odgovoren za oblikovanje in razvoj izobraževalne programske opreme, aplikacij in podporne tehnologije, kot je IntegraMouse Plus. Trenutno ga zelo zanimajo virtualna resničnost in dostopno igranje za invalide.

Marušić je DJ in pri svojem delu uporablja IntegraMouse.

Aldona Mysakowska Adamczyk: NDK v zgodnji intervenciji – sodelovanje s starši, da NDK postane del vsakodnevnega družinskega življenja

Special Primary School no. 327 je center za NDK v Varšavi, kjer izvajajo izobraževanja, promovirajo NDK v družbi.

NDK naj se uvede čim prej: NDK je osnova za učenje in socialno vključenost in vodi k samostojnosti v prihodnosti ter popolni inkluziji v družbo. Skupinsko delo- vključenost staršev! NDK/ komunikacija je normalen način življenja. Individualen pristop k vsakemu otroku/družini.

Otroci potrebujejo veliko situacij, kjer uporabljajo jezik (komunikacija). Program je najbolj uspešen, če se uporablja v otrokovem okolju in je vključena družina.

Na spletni strani Hanen je več informacij, izobraževanj.

Sodelovanje s starši je zelo pomembno. Starše se pouči, kako delati z otrokom. Ker starši veliko časa, vsak dan,  preživijo z otrokom, ga najbolje poznajo.

Terapevti sodelujejo s starši, komentirajo, odgovarjajo na vprašanja, razlagajo način dela. Za starše so organizirana predavanja, različne tematike.

Eduardo Jauregui: Komunikacija je človekova pravica! Španske izkušnje vključevanja tehnologije »eyetracking« v nacionalni zdravstveni sistem.

Več oinformacij: IRISBOND

Silvija Pucko: PECS: zmote in dejstva

PECS sistemi so individualno izdelani, ni univerzalnega. Slikice se dodaja, glede na potrebe oz motivacijo otroka.

Predavateljica je ustanoviteljica centra MURID (in tam tudi dela). MURID je organizacija, ki ima dovoljenje za izvajanje socialnih storitev zgodnje intervencije, poldnevno varstvo otrok s težavami v komunikaciji in motnjami avtizma, ter za pomoč pri vključevanju v redni izobraževalni sistem. 20 strokovnjakov različnih profilov tvori transdisciplinarni tim v lokalni skupnosti s stalnim mednarodnim nadzorom in delovno licenco, ki temelji na načelih uporabne vedenjske analize. Tedensko oskrbujejo več kot 200 otrok z razvojnimi in socialnimi tveganji. Več o centru: MURID

Julie Patterson: VersaChat in ChatFusion- NDK iz Saltilla

Komunikator v hr/angl jeziku, z vnaprej sprogramiranimi frazami. Je tudi prilagodljiv posamezniku.

Razstavljalci:

Tobii Dynavox: komunikatorji

Smartbox: Grid 3

CSS MicroSystems: vmesnik za miško za sistem IOS

Ablenet: stikala, enostavni komunikatorji, vmesniki, igrače na stikala

Rehavista

Jabbla: komunikator Vibe

E-Glas

Omolab

Sybility

Linit: igrače in didaktični material

Famax: Hrvaški dobavitelj za Saltillo