NAMEN

Društvo Mavrica izzivov je ustanovljeno z namenom pomagati osebam s posebnimi potrebami, predvsem osebam z motnjami v razvoju, invalidom, starejšim, osebam, ki se spopadajo z različnimi bolezenskimi stanji, in njihovim družinskim članom ter prispevati k izboljšanju kvalitete življenja teh oseb.